Què és la intel·ligència emocional i com aconseguir-la?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Des que Daniel Goleman utilitzés en el seu llibre el concepte d’intel·ligència emocional, molt s’ha escrit sobre aquest concepte. S’ha criticat fins i tot la seva falta de veracitat científica sobre aquest tema, fins i tot ell mateix va reconèixer no haver-hi evidències sobre aquest tema, però sí que és cert que, malgrat això, es pot utilitzar el terme per a entendre unes certes coses.

Què és la intel·ligència emocional?

La intel·ligència emocional és la capacitat d’una persona per a gestionar de manera eficaç, la seva pròpia motivació, l’autocontrol, el maneig de les seves pròpies emocions i una cosa molt important, l’habilitat per a comprendre les emocions de les altres persones.

Per tant, serien habilitats ambidireccionales, enfocades cap a un mateix i cap a les altres persones. Quan aquestes habilitats estan disponibles en una persona, aquesta pot tenir la capacitat per a entendre què li està succeint i perquè, per la qual cosa podrà tenir una bona gestió emocional de la seva vida. Quan aquesta habilitat s’enfoca cap als altres, serà capaç d’entendre el perquè del comportament i les emocions de les altres persones, podent així comprendre i adaptar la seva conducta en conseqüència.

Un exemple de la gestió d’aquestes habilitats és quan ens trobem davant una situació d’estrès allargat, si som capaços d’entendre què ens està succeint, què sentim i perquè, serem capaços de gestiona d’una forma molt més eficient les nostres emocions. Si vols gestionar d’una forma més sana l’estrès i l’ansietat, pots contactar amb nosaltres.

Quins són els 4 tipus d’intel·ligència emocional?

Encara que hi ha escrits on s’esmenten més tipus d’intel·ligència emocional, Daniel Goleman va descriure inicialment 4 tipus: l’autoconsciència, referida a la capacitat per a entendre allò que sentim; l’automotivació, definida com la capacitat de reposar-nos i pujar el nostre ànim davant una situació de dificultats; l’empatia, que explica la capacitat de comprendre i sentir les emocions dels altres, i les habilitats socials, la qual intenta explicar la forma en què ens comuniquem i relacionem amb les altres persones.

Com podem desenvolupar la intel·ligència emocional?

La vida sol portar-nos a un ritme de vida que ens fa difícil parar. Viure en la inèrcia és una cosa molt habitual i fins i tot arriba a ser funcional en la societat en la qual vivim, però aquest fet pot portar-nos a una cosa tan disfuncional com no parar. Parar desenvolupar la nostra intel·ligència emocional hem de parar i fer una mirada feia nosaltres mateix, preguntar-nos, sentir-nos, comprendre’ns, per a així entendre’ns. D’igual manera, podem mirar cap als altres i preguntar-nos el perquè del comportament i emocions de les altres persones per a així obtenir un major enteniment d’elles.

4 Tips per a millorar la intel·ligència emocional.

  • Permet-te relaxar-te, no fer res i mira cap a tu, permet-te sentir el que sents, en quina part del cos i com s’estan expressant les emocions en la teva vida.
  • Pregunta’t. Una vegada t’hagis permès parar i hagis sentit el que sents, pregunta’t què és el que estàs sentint i perquè és així. Preguntar-nos per a saber sembla una cosa bàsica, però no sempre ho fem. Hem de saber per què sentim el que sentim per a poder fer alguna cosa sobre aquest tema.
  • Buscar opcions. Podem fer alguna cosa? Podem buscar alternatives de comportament una vegada sabem què ens passa i per què ens succeeix. La intel·ligència emocional serveix per a millorar la gestió emocional, per la qual cosa una vegada elaborat el procés podem analitzar si es poden canviar unes certes coses (no sempre es pot ni es deu)
  • Mira cap als altres. Pots realitzar aquest procés amb els altres. Les persones actuen com actuen per algun motiu. Ser capaç de comprendre el comportament i les emocions dels altres ens farà millorar la nostra intel·ligència emocional cap a les altres persones i alhora, cap a nosaltres mateixos.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Open chat
1
Hola, en qué podemos ayudarte? ☺