Teràpia per als brots psicòtics a Sabadell

teràpia a sabadell per als brots psicòtics​

Què és un brot psicòtic?

Contacta amb nosaltres

Un brot psicòtic es podria definir com una situació personal causada per un estressor important afectant la vida de la persona de manera puntual o allargada en el temps, una sobreexposició emocional important, esdeveniments traumàtics, consum de drogues, etc. Hi ha diferents motius o orígens d’una problemàtica com aquesta. Aquestes situacions poden provocar una situació en la qual la persona pateix una ruptura temporal de la realitat durant un breu espai de temps.

És el mateix patir un brot psicòtic que tenir esquizofrènia?

No, un brot psicòtic és una situació temporal en la qual normalment es pot tornar a la normalitat, en canvi una esquizofrènia és una situació similar en la qual s’allarga en el temps, la simptomatologia s’allarga o roman de manera permanent i és un necessari un tractament farmacològic a llarg termini.

 
psicólogo ansiedad

Quines fases té un brot psicòtic?

Existeix un període pre-psicòtic que pot aparèixer en edat primerenca (infància i adolescència) que es diu premòrbida, si no és així, aquesta fase prèvia es cridaria prodómica i es produiria per un estat mental d’alt risc (les possibles causes comentades anteriorment). Posteriorment es produeix el primer episodi psicòtic i després la fase de recuperació o període crític.

Què pot produir-me un brot psicòtic?

En realitat, un brot psicòtic és provocat per diferents factors que intervenen i s’interrelacionen entre si. Hi ha factors de risc com la predisposició genètica, factors personals de vulnerabilitat i potenciadors i estressors ambientals o contextuals. També existeixen protectors personals i contextuals que poden evitar la proliferació d’aquest trastorn.

Puc recuperar-me d’un brot psicòtic?

 

Sí, patir un brot psicòtic no significa que com a conseqüència tinguem l’aparició d’un trastorn de llarga durada. A través de tractaments farmacològics adequats la situació psicòtica pot desaparèixer. Posteriorment en la recuperació, és important el treball psicològic per a la recuperació i per a protegir i evitar un possible segon brot psicòtic.

 

Tarifes presencials

Teràpia per a brots psicòtics a Sabadell​

50 Sessió
  • Primera Visita Gratuïta

Tarifes Online

Teràpia per a brots psicòtics Online

45 Sessió
  • Primera Visita Gratuïta

mejor psicologo en sabadell, terapia de pareja.

Formulari de contacte

mejores opiniones y valoraciones en nuestros servicios de psicología para adultos, infantil, juvenil y de pareja, coaching, coach, y terapia en sabadell.

Open chat
1
Hola, en qué podemos ayudarte? ☺